Overslaan en naar de inhoud gaan

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Vaak gaat het om regels waarvan je niet mag afwijken. Denk hierbij aan de betaling van loon, vakantiedagen, concurrentiebedingen en ontslag. Vragen over arbeidsrecht? Pitt Rechtsbijstand!

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht veranderd regelmatig. Denk aan de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Werk je met personeel, dan heb je te maken met arbeidsrecht. Het arbeidsrecht bevat uiteenlopende regels die gelden voor allerlei situaties. 

Arbeidsovereenkomst

Zo bevat het arbeidsrecht regels over de duur van een arbeidsovereenkomst, maar ook wat er wel en niet in mag staan. Zo zijn er grenzen gesteld aan de wijze van beloning, de proeftijd, het concurrentiebeding en opzegbepalingen.

Ziekte - en arbeidsongeschiktheid

In geval een werknemer ziek is, gelden er veel regels over de begeleiding en re-integratie van de zieke werknemer. De werkgever moet ook een dossier bijhouden van de ziektebegeleiding / re-integratie. Worden die regels niet nauwgezet gevolgd, dan kan het UWV daaraan sancties verbinden, waaronder verlenging van de wachttijd (een periode waarin ontslag van de zieke werknemer is verboden). 

Ontslag geven

Werknemers hebben ontslagbescherming. Voordat een werknemer kan worden ontslagen dient toestemming te worden verkregen van de kantonrechter of UWV. Die toestemming is aan diverse voorwaarden verbonden. Zo dient bij langdurige ziekte of disfunctioneren sprake te zijn van voldoende dossiervorming. In geval van een bedrijfseconomisch ontslag gelden regels over de selectie van werknemers die worden ontslagen.  En in geval van een verstoorde arbeidsverhouding dient tenminste een poging tot verbetering van de relatie te zijn gedaan. 

Vaststellingsovereenkomst

In overleg kan ook ontslag worden overeengekomen met de werknemer. Van belang is om goed na te gaan wat de gevolgen zijn van afspraken en of deze afspraken volledig zijn. Zo’n ontslag wordt dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Let wel, na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst heeft de werknemer nog drie weken bedenktijd (en twee weken als de bedenktijd is vermeld in de vaststellingsovereenkomst). Het staat de werknemer vrij om de vaststellingsovereenkomst te ontbinden in de bedenktijd. Als de werknemer daarvan gebruik maakt, dan herleeft de arbeidsovereenkomst.

Ontslagvergoeding

Sinds de WAB kunnen werknemers vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst aanspraak maken op een transitievergoeding. En als een ontslag niet helemaal volgens de regels der kunst is kan de werknemer een billijke vergoeding claimen. Een billijke vergoeding is een extra vergoeding die bovenop de transitievergoeding kan komen.

Arbeidsrecht: ingewikkeld en omvangrijk

Arbeidsrecht is ingewikkeld en omvangrijk. Voorkom ‘ongelukken’ en schakel tijdig Pitt Rechtsbijstand in. Wij helpen met het opstellen van de arbeidsovereenkomst, maar ook bij problemen tijdens het dienstverband, overtreding van concurrentiebedingen, ziekte- en arbeidsongeschiktheid en ontslag. 

Heeft u een vraag over arbeidsrecht? Neem contact op met onze specialisten. 

Lees meer

Heeft u een vraagstuk rondom arbeidsrecht of heeft u een arbeidsconflict?

Je kan altijd geheel vrijblijvend contact opnemen.

Direct contact

Lees onze succes verhalen

Een goed advies van Pitt is goud waard.

Even kunnen sparren zonder factuur, dat kan bij Pitt Rechtsbijstand

Bij Pitt Rechtsbijstand wordt met je meegedacht in  alle fasen van je onderneming. Tenminste eens per jaar een gesprek om te kijken wat je doelen zijn. Veel service en betaalbare tarieven. Ik ben heel tevreden.

In 2020 ben ik begonnen als ZZP - er

Pitt Rechtsbijstand heeft mij hartstikke goed geholpen met een paar contracten. Voor een vast bedrag per maand je contracten goed geregeld. Ik raad het iedere ZZP - er aan.