Overslaan en naar de inhoud gaan

Betalingstermijnen in handelsovereenkomsten

Op 16 maart 2021 is een wetsvoorstel ingediend dat tot strekking heeft dat onredelijke betalingstermijnen worden ingeperkt.

 

 

 

onredelijke betalingstermijnen

Met dit wetsvoorstel worden betalingstermijnen die grote ondernemingen hanteren beperkt. De maximale termijn wordt 30 dagen. Op dit moment is deze termijn maximaal 60 dagen.

De praktijk leert dat grote ondernemingen vaak bepalen hoe de overeenkomst eruit ziet. Dus ook de termijnen en voorwaarden die worden gehanteerd bij de facturatie. Om onredelijke termijnen tegen te gaan geldt al een maximum van 60 dagen. Die termijn wordt door het wetsvoorstel dus verder beperkt. 

Achtergrond wetsvoorstel

Het uitgangspunt van de huidige regelgeving is dat binnen 30 dagen wordt betaald. Maar dat kan worden verlengd tot 60 dagen. Het kabinet vindt dat er te weinig vooruitgang wordt geboekt. De  betaaltermijn tussen ondernemers is aanvankelijk verbeterd, van 45 dagen in 2011 tot 41 dagen in 2015. Per 2019 bedraagt deze termijn 39,5 dagen, aldus het advies van de Raad van State. Nadien is die termijn weer wat opgelopen. De Covid - 19 crisis zal daarin ook geen goede rol spelen. 

Daarbij speelt dat juist het betaalgedrag van grotere ondernemingen aan mkb - ondernemingen nog boven het gemiddelde ligt (41 dagen). Deze termijnen zouden nauwelijks zijn veranderd bleek uit onderzoek. Het kabinet neemt daarom aanvullende maatregelen.

handelsovereenkomsten

De beperking van de betalingstermijn ziet op zakelijke overeenkomsten (zg. 'handelsovereenkomsten'), waarbij de schuldenaar (de debiteur) een grote onderneming is en de schuldeiser (de crediteur) een mkb-onderneming. 

Dat de termijnen gemaximeerd zijn wil niet zeggen dat alle problemen worden opgelost. De vraag is nog altijd wanneer gefactureerd mag worden. Zeker als het gaat om projecten met een langere looptijd bijvoorbeeld. Met andere woorden: wanneer kan de factuur gestuurd worden. Dat kan in overeenkomsten worden opgenomen in termijnschema's. Sowieso is van belang om duidelijkheid te creëren wanneer je mag factureren. 

Hulp nodig bij het maken van een termijnschema, of het maken van een overeenkomst? Weten waar je aan toe bent? Neem contact met ons op.