Overslaan en naar de inhoud gaan

ICT recht

ICT recht gaat over recht en automatisering. Denk hierbij aan contracteren via website of e-mail, het ontwikkelen en gebruik van apps, en privacy. Vragen over ICT recht? Wij staan u bij! 

ICT recht zijn regels voor automatisering. ICT recht speelt een rol bij vrijwel ieder contract. Werkt u met contracten dan krijgt u vrijwel zeker te maken met ICT recht.

ICT contract

Een ICT contract is in principe gewoon een contract. Vaak is het een koop- of dienstverleningscontract. Het lastige bij ICT is dat begrippen niet altijd eenduidig zijn. Wat wordt exact bedoelt met een begrip zoals ‘netwerk’ of ‘website’? En wat is het eigendom van een website of ‘data’. Wat is de omvang van een gebruiksrecht van software?

Eigendom en gebruiksrechten

Het auteursrecht speelt een belangrijke rol in het ICT recht. Wie is eigenaar van de software of broncode of het ontwerp van een website? Dat is de maker! De maker heeft het recht om zijn auteursrecht te beschermen. Maar vaak is het lastig om een maker aan te wijzen. Zeker als er projectmatig gewerkt wordt.

Licentieovereenkomst

Software wordt ook vaak doorontwikkeld. Vaak gebeurt dat door anderen dan de maker. Om het auteursrecht op de software te behouden wordt veel gewerkt met een licentieovereenkomst. In de licentieovereenkomst geeft de maker onder strikte voorwaarden een gebruiksrecht (de licentie).

Escrow overeenkomst

Broncode wordt vaak beschermd met een escrow overeenkomst. Escrow houdt in dat het auteursrecht op een werk (de broncode bijvoorbeeld) bij een derde wordt ‘geparkeerd’. Die derde mag dan de broncode alleen beschikbaar stellen onder bepaalde voorwaarden.

ICT recht en kwaliteit van dienstverlening

Maar ICT recht is meer dan bescherming van auteursrecht en broncodes. Vaak wordt bij ICT contracten samengewerkt in projectvorm (denk aan de ontwikkeling van software). Of met leveranciers (denk aan bijvoorbeeld een datacenter voor serverruimte). Hoe zit het dan met eigendom en verantwoordelijkheden? Bij ICT contracten wordt vaak ook gewerkt met afspraken over de kwaliteit van dienstverlening. Dit soort afspraken kunnen worden vastgelegd in een service level agreement. Dat is een ICT contract dat het niveau van dienstverlening vastlegt (bijvoorbeeld afspraken over het verhelpen van storingen).

Bij ICT dienstverlening worden vaak ook gegevens verzameld. Als die gegevens te herleiden zijn tot een persoon, dient rekening te worden gehouden met privacy. Als bij dit soort dienstverlening derden worden ingeschakeld, dient sprake te zijn van een bewerkersovereenkomst (of met de komst van de AVG een verwerkersovereenkomst).

E-commerce

Webshops zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bescherming van consumenten staat daarbij veel in de aandacht, zeker in Europa. De laatste jaren is er veel consumentenbeschermende wetgeving van kracht geworden, waar de Europese overheid vaak een belangrijke aanjager is. Wat betekenen deze regels? Voldoet u daaraan? Wat zijn uw risico’s en hoe kunt u die beperken binnen de grenzen van de wet? Als advocaat ICT recht zijn wij gespecialiseerd in dit soort vraagstukken.

Automatiseringsgeschillen

Onduidelijke contracten, verkeerde verwachtingen, onderschatte risico’s en slechte projectcommunicatie zijn een bron voor automatiseringsconflicten. Opleverdata die keer op keer worden verschoven, ontbrekende functionaliteit of budgetoverschrijdingen zijn meestal het begin van een conflict.

Pitt rechtsbijstand procedeert regelmatig over ICT recht. Voor de rechter en ook via arbitrage. We schrikken niet van ingewikkelde programmatuur en een hoogtechnisch ICT project. We kennen de terminologie en de manier van werken. Op deze wijze kunnen wij u goed bijstaan bij automatiseringsgeschillen, zowel bij de rechtbank als de SGOA.

Lees meer

Heeft u een vraagstuk rondom ICT recht of heeft u een ICT geschil?

Je kan altijd geheel vrijblijvend contact opnemen. Wij staan u bij!

Direct contact

Lees onze succes verhalen

Een goed advies van Pitt is goud waard.

Even kunnen sparren zonder factuur, dat kan bij Pitt Rechtsbijstand

Bij Pitt Rechtsbijstand wordt met je meegedacht in  alle fasen van je onderneming. Tenminste eens per jaar een gesprek om te kijken wat je doelen zijn. Veel service en betaalbare tarieven. Ik ben heel tevreden.

In 2020 ben ik begonnen als ZZP - er

Pitt Rechtsbijstand heeft mij hartstikke goed geholpen met een paar contracten. Voor een vast bedrag per maand je contracten goed geregeld. Ik raad het iedere ZZP - er aan.