Overslaan en naar de inhoud gaan

Oplevering en opleveringsgeschillen

Oplevering. Te vaak is dat het kind van de rekening. Lees hier waarom de oplevering belangrijk is hoe u problemen voor kunt zijn. 

 

Oplevering

Bij het realiseren en installeren woningen of bedrijfspanden worden afspraken gemaakt in een aannemingsovereenkomst. Het belangrijkste moment van deze overeenkomst is de oplevering.  Dat is het moment om na te gaan of de aannemingsovereenkomst juist is uitgevoerd. Vaak is de laatste betalingstermijn ook afhankelijk van dat moment. Maar wat houdt dat nou precies in en hoe doe je dat?

Wat is een oplevering?

Als het bouw- of installatieproces tot een einde is gekomen, is van belang dat het project wordt afgerond. De ‘oplevering’ is dan in de praktijk de ‘inspectieronde’ als het werk gereed is. Op dat moment is het de bedoeling dat opdrachtgever en aannemer of installateur het werk nalopen. Daarbij beoordelen ze samen of de bouw of de installatie voldoet aan de afspraken. Vaak gaat dat in een aantal stappen, een vooroplevering, afronding en een officiële oplevering.

vooroplevering

Vooroplevering is een inspectieronde die kort voor het einde van de bouw wordt gedaan, om het werk of de installatie te bekijken. Tekortkomingen die worden geconstateerd kunnen dan nog tijdig worden hersteld.

officiële oplevering

Kort na de vooroplevering kan dan de echte oplevering plaats vinden van het werk of de installatie. De uitkomst kan worden vastgelegd in een schriftelijk verslag, ‘een proces - verbaal’. Gebreken die zichtbaar waren, maar niet zijn opgenomen in het proces - verbaal zijn hierna voor rekening en risico van de opdrachtgever. Dat mag wel onderstrepen hoe belangrijk (het vastleggen van) de oplevering is. Ook is zo’n proces-verbaal belangrijk, om de te voorkomen dat de aanneemsom nog niet (volledig) gefactureerd kan worden.

(te) weinig aandacht

Toch krijgt de oplevering vaak weinig aandacht of wordt deze wel uitgevoerd, maar niet vastgelegd. Als aannemer / installateur sta je dan bij voorbaat 1 - 0 achter bij geschillen. Een goede vastlegging is immers van belang om de aanneemsom (volledig) te kunnen factureren en het geleverde werk of de installatie over te dragen. Zonder goede vastlegging loopt de aannemer / installateur het risico dat gebreken voor zijn rekening en risico komen. Ook kan de aanneemsom daardoor ter discussie komen te staan bij bouwgeschillen.

opleveringsgeschil

Heeft u geen opleveringsdocument? Download dan ons model. Heeft u te maken met een bouwgeschil? Vraag tijdig juridisch advies en neem contact op!